text.skipToContent text.skipToNavigation

Witamy w sklepie producenta (kliknij tutaj). Kupuj z Darmową Dostawą już od 99zł!

Zwroty i reklamacje

REKLAMACJE

Towar z wadą fizyczną lub prawną (rękojmia)

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

 • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 • nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
 • nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 • została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego produktu przez Spółkę.

Spółka w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

W celu rozpatrzenia reklamacji przez Spółkę Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) bezpośrednio lub za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera do Spółki i opisem reklamacji.

Skontaktuj się z nami:
Śnieżka Trade of Colours
39-207 Brzeźnica,
ul. Dębicka 44,
woj. podkarpackie (adres do korespondencji)
tel. 14 680 55 52
e-mail: reklamacje@sniezka.com
Telefon odbieramy od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:00 do 15:00

W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Spółka niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Spółka zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Spółce za nabycie danego produktu.

Reklamacja na podstawie gwarancji

Niektóre produkty sprzedawane przez Spółkę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta.

Roczną gwarancją plamoodporności objęte są:

6-letnią gwarancją objęte są:


W celu złożenia reklamacji, należy zapoznać się i zaakceptować regulamin reklamacji. Regulamin reklamacji dostępny jest z poziomu konta Klienta przy składaniu reklamacja, a z jego pełną treścią możesz zapoznać się klikając tutaj.

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa, weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować spółkę Śnieżka Trade of Colours spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres do korespondencji: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44, woj. podkarpackie, tel. 14 630 66 22, e-mail: kontakt@dekoratorium.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Wzór formularza odstąpienia od umowy przez konsumenta

wzór formularza odstąpienia od umowy przez konsumenta

wzór formularza odstąpienia od umowy przez konsumenta - wersja edytowalna

Jednocześnie przypominamy, że prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej w Sklepie nie przysługuje w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Jednoosobowego przedsiębiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub Jednoosobowego przedsiębiorcy, lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Oficjalny sklep producenta marek:

Metody dostawy

Przy zamówieniu powyżej 99 zł:

 •  

  Kurier 48h koszt dostawy 0 zł


Przy zamówieniu poniżej 99 zł:

 •  

  Kurier 48h koszt dostawy 15,49 zł

 •  

  Poczta Polska (list polecony) tylko testery, koszt dostawy 6,49 zł