text.skipToContent text.skipToNavigation

Zasady i regulamin promocji "Kup dwie dowolne farby MAGNAT i odbierz zestaw malarski za 1zł"

Promocja wałek malarski za 1zł!

 

Nowa promocja w e-sklepie Dekoratorium!

 1. Dodaj do koszyka co najmniej 2 opakowania produktów objętych promocją (MAGNAT Ceramic Care 2,5 LMAGNAT Ceramic 2,5 LMAGNAT Ceramic 5 LMAGNAT Ceramic 10 LMAGNAT Creative 2,5 LMAGNAT Creative 5 LMAGNAT Creative 10 LMAGNAT Creative Kitchen&Batroom 2,5 LMAGNAT Ceramic Kitchen&Batroom 2,5 LMAGNAT Creative White 2,5 LMAGNAT Creative White 10 LMAGNAT Zacieki i Plamy 0,4 LMAGNAT Zacieki i Plamy 0,8 LMAGNAT Ultra Matt 2,5 LMAGNAT Ultra Matt 5 LMAGNAT Ultra Matt 10 LMAGNAT Non-Reflex 2,5 LMAGNAT Non-Reflex 10 LMAGNAT Farba Tablicowa 0,75 LMAGNAT Magnetyczna Farba Tablicowa 0,75 LMAGNAT Grunt 2,5 LMAGNAT Grunt 5 L lub MAGNAT Grunt 10 L)
 2. Dodaj do koszyka MAGNAT Zestaw Malarski - dostępny tutaj (cena zestawu zostanie obniżona na stronie koszyka) i przejdź do koszyka,
 3. Cena zestawu malarskiego zostanie obniżona do 1 zł brutto.

Przedłużamy promocję do 30.11.2020r

Pełna treść regulaminu promocji dostępna jest poniżej.
 

PYTANIA I ODPOWIEDZI
 

Wszystkie odpowiedzi zostały przygotowane przez naszych specjalistów. Jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi na Twoje pytanie zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 14 630 66 22 lub adresem e-mail: kontakt@dekoratorium.pl
 

 • Czy do każdego opakowania produktów objętych promocją otrzymam MAGNAT Zestaw Malarski za 1zł?

Tylko do pierwszych dwóch produktów objętych promocją będziesz mógł zakupić MAGNAT Zestaw Malarski za 1 zł brutto. Przykładowo, jeśli dodasz do koszyka co najmniej 2 sztuki produktów objętych promocją i jednej sztuki MAGNAT Zestaw Malarski to za Zestaw Malarski zapłacisz 1 zł brutto. Natomiast jak dodasz do koszyka co najmniej 2 sztuki produktów objętych promocją (np. 4 produkty objęte promocją) to za 1 sztukę MAGNAT Zestaw Malarski zapłacisz 1zł, a każda następna sztuka w tym zamówieniu/koszyku będzie Cię kosztować 29,99 zł. Biorąc udział w promocji akceptujesz regulamin promocji znajdujący się poniżej.
 

 • Czy promocja dotyczy również innych wyrobów marki MAGNAT oprócz wymienionych?

Nie, promocja dotyczy wyłącznie podanych wyżej produktów.
 

 • Do kiedy trwa promocja "Kup dwie dowolne farby MAGNAT i odbierz zestaw malarski za 1zł"?

Przedłużamy promocję do 30.11.2020r lub do wyczerpania zapasów Zestawów Malarskich MAGNAT
 

 • Czy muszę kupić zestaw malarski przy zakupie farb magnat objętych promocja?

Nie, przy zakupie 2 produktów Magnat objętych promocją nie ma obowiązku skorzystania z promocji i zakupu Zestawu Malarskiego za 1 zł.

 • Czy mogę kupić sam MAGNAT Zestaw Malarski z tej promocji w regularnej cenie?

Tak, możesz kupić MAGNAT Zestaw Malarski w regularnej cenie klikając tutaj.

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Obsługi Klienta. Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00 - 15:00 pod numer telefonu: 14 630 66 22 lub wysyłając maila na adres: kontakt@dekoratorium.pl, możesz również skorzystać z formularza kontaktowego dostępnego na stronie sklepu pod adresem: https://www.dekoratorium.pl/pl/contact
 

Regulamin promocji "Kup dwie dowolne farby MAGNAT
i odbierz zestaw malarski za 1zł" OBOWIĄZUJĄCEJ W E-SKLEPIE DEKORATORIUM.PL


§ 1.
[Postanowienia ogólne]

 1. Niniejszy Regulamin akcji promocyjnej „Kup dwie dowolne farby MAGNAT i odbierz zestaw malarski za 1zł” (dalej również: „Regulamin Akcji Promocyjnej”), określa zasady, warunki i uprawnienia związane z korzystaniem z Promocji w sklepie internetowym dekoratorium.pl oraz jej zakres i procedurę reklamacyjną, a także obowiązki Organizatora, zwanego również Organizatorem Akcji Promocyjnej (dalej również: „Warunki Akcji Promocyjnej”).
 2. Organizatorem Akcji Promocyjnej „Kup dwie dowolne farby MAGNAT i odbierz zestaw malarski za 1zł” (dalej również: „Akcja Promocyjna”) jest Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A., siedziba Spółki: 00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 23; adres do korespondencji: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44 (dalej również: „Organizator”).
 3.  Akcja Promocyjna organizowana jest w sklepie internetowym Organizatora dekoratorium.pl (dalej również: „Dekoratorium.pl”).
 4.  Akcja Promocyjna organizowana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5.  Akcja Promocyjna przeznaczona jest dla konsumentów.
   

§ 2.
[Przedmiot Promocji]

 1. Akcja Promocyjna obowiązuje od dnia 03.08.2020 r. do dnia 30.11.2020 r. jednak w każdym przypadku, nie dłużej niż do wyczerpania zapasów produktów objętych Akcją Promocyjną (dalej również „Czas trwania Promocji”).
 2. Akcją Promocyjną objęte są produkty wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu Akcji Promocyjnej i dostępne w Dekoratorium.pl (dalej również „Produkty Promocyjne”) oraz produkt: Zestaw Malarski Magnat - indeks SAP: 96018439 (dalej również: „Produkt Rabatowy”).
 3. W Akcji Promocyjnej mogą uczestniczyć osoby, które w Czasie trwania Promocji dokonały w Dekoratorium.pl zakupu łącznie i jednorazowo (na jednym paragonie) co najmniej 2 sztuki Produktów Promocyjnych i jednej sztuki Produktu Rabatowego ( dalej również „Uczestnik”). W ramach Akcji Promocyjnej Uczestnik dokonując zakupu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, za Produkt Rabatowy zapłaci 1 zł (słownie: jeden złoty) brutto. Cena regularna Produktu Rabatowego wynosi 29.99 zł. brutto (słownie: dwadzieścia dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) brutto.
 4. Uczestnik może wziąć udział w Akcji Promocyjnej jedynie pod warunkiem zakupu łącznie (na jednym paragonie) co najmniej 2 sztuk Produktów Promocyjnych i jednej sztuki Produktu Rabatowego. Dla przykładu: gdy Uczestnik dokona łącznego zakupu 2 sztuk Produktów Promocyjnych oraz 1 sztuki Produktu Rabatowanego, za 1 sztukę Produktu Rabatowanego zapłaci 1 zł (słownie: jeden złoty) brutto. Natomiast w sytuacji, gdy Uczestnik dokona łącznego zakupu więcej niż 2 sztuk Produktów Promocyjnych oraz 1 sztuki Produktu Rabatowanego, za 1 sztukę Produktu Rabatowanego zapłaci 1 zł. (słownie: jeden złoty) brutto. Jeśli natomiast Uczestnik dokona łącznego zakupu 2 lub więcej sztuk Produktów Promocyjnych oraz 2 sztuk Produktu Rabatowanego, za 1 sztukę Produktu Rabatowanego zapłaci 1 zł (słownie: jeden złoty) brutto, natomiast za 2 i każdą kolejną sztukę Produktu Rabatowanego zapłaci cenę regularną tj. 29,99 zł.(słownie: dwadzieścia dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy). Cena Produktu Rabatowego zostanie naliczona automatycznie w koszyku zamówień w Dekoratorium.pl przy składaniu przez Uczestnika zamówienia.
 5. Udział w Akcji Promocyjnej jest dobrowolny.
 6. Promocja łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, które obowiązują w Dekoratorium.pl, chyba że warunki takiej promocji, upustu, rabatu, obniżki, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej lub produktowej stanowią inaczej.
   

§ 3.
[Reklamacje]

 1. Reklamacje dotyczące Akcji Promocyjnej należy składać osobiście, przez formularz kontaktowy na Dekoratorium.pl, mailowo na adres: kontakt@dekoratorium.pl lub pocztą bezpośrednio na adres do korespondencji Organizatora Promocji: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44.
 2. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w Promocji i jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia reklamacji.
 3. Organizator Akcji Promocyjnej rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Akcji Promocyjnej w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako (katalog zamknięty):
  1. zmiana przepisów prawa regulujących warunki, zasady i organizację przeprowadzania Akcji Promocyjnej, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Promocji;
  2. zmiana sposobu przeprowadzania Akcji Promocyjnej spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi;
  3. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów przez Organizatora wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
 5. W przypadku dokonania zmiany w niniejszym Regulaminie Akcji Promocyjnej, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu Akcji Promocyjnej poprzez jego zamieszczenie w Dekoratorium.pl.
 6. Zmiany Warunków Akcji Promocyjnej obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia w Dekoratorium.pl.
 

§ 4.
[Dane osobowe]

 1. Organizator Akcji Promocyjnej jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w organizacji w celu rozpatrzenia reklamacji.
 2. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r. („RODO”), Organizator przedstawia następującą informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych Uczestników:

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. siedziba Spółki: 00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 23; adres do korespondencji: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44 (dalej Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.)

  W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?
  Dane osobowe osób zgłaszających reklamację w ramach Akcji Promocyjnej będą przetwarzane w celu rozpoznania reklamacji dotyczącej Akcji Promocyjnej. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu w celu przeprowadzenia konkursu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) w związku z art. art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze). Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do tego abyś mógł/mogła złożyć reklamację.

  Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. Ponadto Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

  Dane osobowe osób zgłaszających reklamację, nie będą przetwarzane w formie zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.

  Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

  Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

  Dane osobowe osób zgłaszających reklamację przetwarzane będą przez okres rozpatrywania reklamacji, przez okres rozliczenia reklamacji lub upływu rękojmi, a także dla celów archiwizacyjnych - jednak nie dłużej niż 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło rozpatrzenie reklamacji.

  Jakie masz prawa?

  Przysługuje Ci prawo do:

   
  1. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  2. sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  3. żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  4. żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  6. przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

  Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  Kontakt

  Inspektor Ochrony Danych:
  Tel: +48 14 699 72 60, email: dane.osobowe@sniezka.com
  Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. siedziba Spółki: 00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 23; adres do korespondencji: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44.

   

§ 5.
[Postanowienia końcowe]

 1. Niniejszy Regulamin Akcji Promocyjnej wchodzi w życie z dniem 03.08.2020 r.
 2. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny jest na stronie internetowej dekoratorium.pl.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa. W zakresie praw i obowiązków Uczestnika dokonującego zakupu przez Dekoratorium.pl, w tym określających prawa i obowiązki konsumenta dokonującego zakupu za pomocą środków porozumiewania się na odległość (Internet) zastosowanie ma regulamin sklepu internetowego Dekoratorium.pl.   
Załącznik nr 1 do Regulaminu Akcji Promocyjnej "Kup dwie dowolne farby MAGNAT i odbierz zestaw malarski za 1zł" obowiązującej w Dekoratorium.pl

LISTA PRODUKTÓW PROMOCYJNYCH: