text.skipToContent text.skipToNavigation

Kupuj w sklepie producenta i skorzystaj z Darmowej Dostawy już od 99zł!

Dekoratorium Beton

Dekoratorium Beton 15 kg

Opakowanie

15kg

Dostępny

Wartość brutto

229 zł

Sprawdź metody dostawy

Sprawdź sposoby płatności

Sposoby płatności

 • za pobraniem

  (płatność kurierowi przy odbiorze towaru, tylko na terenie kraju)

 • przelew tradycyjny na konto

  (w tytule płatności proszę podać nr zamówienia)

 • płatność online

  (za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl lub BLIK - szybkie płatności elektroniczne)

Zastosowanie

 • Salon
 • Jadalnia
 • Sypialnia
 • Korytarz / Przedpokój
 • Ściana

Dekoratorium Beton to niezwykły tynk, który tworzy na ścianach efekt naturalnego betonu.  Jest to rozwiązanie dla osób, które cenią sobie nowoczesny i minimalistyczny styl.

Dekoratorium Beton ma tę zaletę, że nie potrzebuje dodatkowego zabezpieczenia lakierem. Dzięki temu możesz zaoszczędzić na czasie i kosztach aplikacji. Jest on bardzo wygodny w użyciu, ponieważ nie wymaga dodatkowego mieszania z wodą ani pigmentami. Jest zabarwiony na kolor szary. Tynk jest łatwy w użyciu i można go nakładać na różne podłoża, zarówno ręcznie, jak i natryskowo.

Dekoratorium Beton to idealny sposób na nadanie wnętrzom charakteru i elegancji. Tworzy trwałe i odporne wykończenie powierzchni, możesz cieszyć się efektem przez wiele lat, bez konieczności częstego odnawiania.

Właściowości:

✔ Gotowy do użycia tynk dekoracyjny,

✔ Bez konieczności zabezpieczania lakierem,

✔ Trwałe wykończenie powierzchni,

✔ Łatwa aplikacja - gotowa masa która łatwo się rozprowadza.

 

Film przedstawiający krótką instrukcję aplikacji:


Sposób stosowania krok po kroku

KROK I - Przygotowanie powierzchni

 • Podłoże powinno być wysezonowane, trwałe, mocne, gładkie, suche, wolne od kurzu, resztek klejów, olejów, tłuszczów i brudu.
 • Niezależnie od rodzaju podłoża zawsze wymagane jest nałożenie jednej warstwy farby podkładowej MAGNAT STYLE GRUNT KWARCOWY.
 • Podłoża mocno chłonne pokryć wcześniej gruntem polimerowym ŚNIEŻKA GRUNT EKSPRESOWY GŁĘBOKO PENETRUJĄCY.

KROK II - Przygotowanie wyrobu

 • Masę należy przemieszać mechanicznie przy użyciu wolnoobrotowego mieszadła, tak aby ujednolicić konsystencję. Wyroby z różnych partii produkcyjnych, przed użyciem zmieszać w jednym opakowaniu zbiorczym. Wyrób jest gotowy do użycia.

KROK III - Aplikacja

 • Produkt należy nakładać w temperaturze podłoża i otoczenia od +5ºC do +25ºC oraz przy wilgotności powietrza nie przekraczającej 75%.  Wyrób można nakładać w jednej lub dwóch warstwach. Ilość warstw uzależniona jest od planowanego efektu. Pomiędzy warstwami należy zachować  około 12 godzin przerwy.
 • Do właściwych prac można przystąpić po wyschnięciu warstwy farby podkładowej. Warstwę tynku nakładamy gładko i równomiernie. Po nałożeniu ok. 1m² na jeszcze mokrej powierzchni, za pomocą pacy weneckiej lub wałka malarskiego, tworzymy przestrzenny wzór. Po kilku minutach (kiedy masa jest podeschnięta i „matowa”) wygładzamy nałożoną powierzchnię. Czynność tą wykonujemy lekko pacą najwygodniej poprzez tzw. „żelazkowanie” tak aby uzyskać gładką płaszczyznę. Zbyt mocne wygładzanie lub użycie nieodpowiedniej jakości pacy może w konsekwencji doprowadzić do miejscowych zabrudzeń. W taki sam sposób wykonujemy kolejne fragmenty tynku pamiętając, aby obszary dekoracji łączyć na mokro. Całość wykonanej dekoracji pozostawiamy do wyschnięcia na min 24 godz.
Efekt wykończenia mat
Pojemność 15 kg
Metoda aplikacji paca wenecka
Wydajność od 1 do 1,5 kg/m² przy jednej warstwie
Ilość warstw 1
Pamiętaj!

Wszystkie prezentowane opinie o produkcie są potwierdzone jego zakupem. Zapraszamy do podzielenia się opinią po zakupie i wypróbowaniu produktu.

* Pole wymagane

Administratorem Twoich danych osobowych jest Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o. siedziba Spółki: 00-867 Warszawa, ul.Chłodna 51.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych adresatów i nadawców wiadomości elektronicznych 

Administratorem danych adresatów i nadawców wiadomości elektronicznych jest Śnieżka Trade of Colours Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, siedziba Spółki: 00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51; adres do korespondencji: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44 (dalej jako: „Administrator”). Administrator danych będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o przepisy prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),dalej jako: „RODO”, następujących celach:

 1. umożliwienia kontaktu e–mailowego z Administratorem (jego pracownikami i współpracownikami) oraz podejmowania kontaktu z adresatami a także dokumentowania ustaleń dokonywanych z kontrahentami Administratora poprzez pocztę elektroniczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie uzasadniony interes prawny Administratora polega prowadzeniu korespondencji oraz możliwości wykazania poczynionych ustaleń w toku prowadzonej korespondencji;
 2. realizacji zawartych umów handlowych jeżeli jest Pani/Pan stroną takiej umowy (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),dalej: „RODO”,
 3. jeżeli jest Pani/Pan pracownikiem/zleceniobiorcą Strony umowy współpracy, Pani/Pana dane są przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie uzasadnionym interesem prawnym jest prawidłowa realizacja umowy łączącej Administratora z Pani/Pana pracodawcą/zleceniodawcą; Administrator pozyskał Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana lub od Pani/Pana pracodawcy/zleceniodawcy;
 4. udokumentowania zawartych umów i ich rozliczanie, na podstawie przepisów prawa podatkowego, przepisów ustawy o rachunkowości (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c) RODO);
 5. rozpatrywania skarg i reklamacji osób zgłaszających skargę lub reklamację na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z art. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, gdzie prawnie uzasadniony interes Administratora polega na rozpatrzeniu skargi lub reklamacji zgłaszanej przez nadawcę korespondencji.
 6. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz w celach archiwalnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Jeżeli w kierowanej do Administratora korespondencji znajdą się dane szczególnych kategorii, podstawą prawna ich przetwarzania będzie dobrowolnie wyrażona zgoda. Jeżeli nadawca nie zawarł zgody w swojej korespondencji, zostanie poproszony o jej udzielenie. Brak zgody jest równoznaczny z brakiem możliwości przetwarzania danych szczególnych kategorii przez Administratora. Dobrowolnie wyrażona zgoda może zostać również wyrażona poprzez wyraźne działanie potwierdzające: jeżeli nadawca poprosi o udzielnie informacji dotyczących marki Administratora, jego produktów lub usług – wysłanie zapytania oznacza wyrażenie zgody na przesłanie nadawcy przez Administratora informacji handlowych na podany adres e – mail, w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi (art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

Administrator będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe podmiotom współpracującym z Administratorem w celu realizacji określonych usług na rzecz administratora, w szczególności w zakresie obsługi IT, windykacji, usług doradczych, audytorskich, obsługi administracyjnej, księgowo – podatkowej.

Korespondencję przechowujemy:

 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych zawartych w korespondencji jest prawnie uzasadniony interes administratora – do czasu sprzeciwu podmiotu danych, chyba że wiadomości zawierają treść istotną dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, wówczas wiadomości będą przechowywane do upływu terminu przedawnienia roszczeń zgodnie z Kodeksem cywilnym;
 • w przypadku, gdy dane zawarte w korespondencji są niezbędne do realizacji umowy zawartej z klientami i kontrahentami – do czasu przedawnienia roszczeń zgodnie z Kodeksem cywilnym;
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych zawartych w korespondencji jest zgoda podmiotu danych – do czasu wycofania zgody.

Kontaktując się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: dane.osobowe.toc@sniezka.com tel. +48 14 699 72 60 może Pani/Pan realizować swoje prawa tj.:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • prawo sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • prawo żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 • prawo przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany;
 • prawo do skargi: przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

Uprzejmie informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne wymiany korespondencji e-mail z Administratorem. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości wymiany korespondencji e-mail z Administratorem. Zwracamy uwagę, że:

 • prawo do usunięcia danych oraz prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania przysługują tylko w przypadkach wyliczonych w przepisach RODO;
 • prawo do przenoszenia danych przysługuje tylko w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda lub wykonanie umowy;
 • administrator może odmówić usunięcia danych pomimo zgłoszenia takiego żądania, o ile zachodzi jeden z wyjątków wymienionych w RODO np. gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • w niektórych przypadkach administrator może odmówić uwzględnienia sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności podmiotu danych lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Oficjalny sklep producenta marek:

Metody dostawy

Przy zamówieniu powyżej 99 zł:

 •  

  Kurier 48h koszt dostawy 0 zł


Przy zamówieniu poniżej 99 zł:

 •  

  Kurier 48h koszt dostawy 12,99 zł

 •  

  Poczta Polska (list polecony) tylko testery, koszt dostawy 6,49 zł