text.skipToContent text.skipToNavigation

Zobacz Śnieżnobiałą Farbę ŚNIEŻKA SUPER LATEX - kliknij tutaj i kupuj w sklepie producenta z Darmową Dostawą już od 99zł!

MAGNAT Ceramic C72 Nostalgiczny Opas

C72 nostalgiczny opal

MAGNAT Ceramic C72 Nostalgiczny Opas nostalgiczny opal 2,5 Л

m2

Рекомендованное количество слоев: 2

Необходимое количество краски

Кроющая способность краски do 16 m²/l

m

m

Размеры окон

Размеры дверей

Рекомендованное количество слоев: 2

Площадь поверхности под покраску

Необходимое количество краски

Кроющая способность краски do 16 m²/l

Доступен

Итого брутто

94,99 zł

Доставка: через 48 ч. у Вас

Проверить способы оплаты

Способы оплаты

 • наложенным платежом

  (платеж курьеру при получении товара, только на территории страны)

 • традиционный перевод денежных средств на счет

  (в заголовке платежа просьба указать номер заказа)

 • онлайн платеж

  (с помощью сервиса tpay.com - быстрые электронные платежи)

приложение

 • Гостиная
 • Столовая
 • Спальня
 • Детская комната
 • Комната подростка
 • Коридор, Прихожая
 • Стена
 • Потолок

MAGNAT Ceramic to plamoodporna farba ceramiczna, stworzona na bazie najwyższej jakości żywic i pigmentów z myślą o najbardziej wymagających odbiorcach. Charakteryzuje się ponadprzeciętną odpornością na szorowanie i wielokrotne zmywanie. Powłoki nie absorbują trudnych zabrudzeń oraz są odporne na środki dezynfekujące. Produkt zapewnia doskonałe krycie i wydajność, nie chlapie podczas malowania. MAGNAT Ceramic zapewnia trwałe kolory odporne nawet na intensywną eksploatację i „trudne” plamy, takie jak: ketchup, olej słonecznikowy, pisaki wodne, kredki, szminka, musztarda (usunąć do 1 godziny), kawa, herbata, wino (usunąć do 15 minut) 1. Powłoki farby można zmywać i szorować na mokro2, również przy użyciu niektórych dezynfektantów3. ¹ Badania przeprowadzono po 28 dniach na gładkich, wysezonowanych podłożach dla wymienionych rodzajów plam po upływie wskazanych czasów. Producent zapewnia efekt plamoodporności¹ na gładkich powierzchniach.

² Farba odporna na szorowanie na mokro - PN-C-81914:2002 Rodzaj I. W przypadku działania zgodnie z instrukcją Producenta podaną na opakowaniu, farba na gładkich, wysezonowanych podłożach zapewnia trwały kolor odporny na intensywne użytkowanie zwłaszcza w pomieszczeniach użyteczności publicznej tzn.: na następujące rodzaje oddziaływania: dotykanie rękami lub innymi częściami ciała, przypadkowy kontakt z pomalowanym podłożem różnych przedmiotów np. kurtka, teczka; opary (np. w kuchni), zabrudzenia, światło (w tym promienie UV), szorowanie szczotką na mokro i mycie według normy PN-C-81913 (nie dotyczy mycia z wykorzystaniem środków dezynfekująco-czyszczących w tym zawierających chlor lub wybielacze).

³ Badania przeprowadzono na wybranych próbkach dezynfektantów.

Эффект отделки матовая
Объем 2,5 Л
Способ нанесения кисть, валик, распыление
Расход 16
Количество слоев 2
Количество доступных цветов 71

* Обязательное поле

Администратором Ваших персональных данных является АО «Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA S.A.» с местонахождением компании: 00-867 Warszawa, ul.Chłodna 51.

Информация о обработке персональных данных

Администратором Ваших персональных данных является АО «Śnieżka Trade of Colours Sp z o.o., со штаб-квартирой Компании по адресу: 00-867 Warszawa, ul Chłodna 51; адрес для корреспонденции: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44 (далее: АО «Śnieżka Trade of Colours Sp z o.o. или АО «Śnieżka ToC, или Администратор)

С какой целью и на каком основании обрабатываются ваши данные?

Ваши персональные данные обрабатываются следующим образом:

 • с целью контакта с вами, в связи с отправлением на адрес АО «Śnieżka Trade of Colours Sp z o.o. электронного сообщения с вопросом, касающимся предложения, в том числе продуктов и услуг Компании;
 • с целью предоставления ответа по заявленной проблеме и разъяснения способа ее решения, в случае, если на веб-сайтах Администратора клиенты сообщают о возникновении проблемы;
 • с целью предоставления услуги новостной рассылки в связи с подпиской на таковую и ее реализация;
 • для целей, связанных с заключением и реализацией договора купли-продажи и договора на оказание электронных услуг, включая ведение учетной записи пользователя, в случае ее создания, а также в маркетинговых целях АО «Śnieżka ToC (рассылка коммерческой информации об акциях, новых продуктах и конкурсах) для лиц, пользующихся предложениями интернет-магазинов Администратора;
 • в целях удовлетворения претензий, связанных с заключенным договором, где юридически обоснованной целью является удовлетворение претензий и защита от претензий;
 • для статистических целей, где юридически обоснованная цель Администратора состоит в получении информации о статистике и эффективности действий, предпринятых для совершенствования деятельности Администратора.

Правовым основанием обработки персональных данных с целью поддержания контакта, предоставления ответов на вопросы, касающиеся предложения, в том числе продуктов и услуг, предоставляемых Администратором, а также с целью предоставления ответа и решения проблемы, заявленной на веб-сайтах Администратора, является ст. 6, п. 1, пп. е) Регламента Европейского парламента и Совета Европейского союза 2016/679 от 27 апреля 2016 г. «О защите физических лиц при обработке персональных данных и о свободном обращении таких данных, а также об отмене Директивы 95/46/ЕС (Общий регламент ЕС о защите персональных данных (GDPR)), далее по тексту: Общего регламента ЕС о защите персональных данных (GDPR), когда законный интерес заключается в ведении корреспонденции с людьми, которые запросили информацию о предложении, в том числе продуктов и услуг, предоставляемых АО «Śnieżka ToC. Правовым основанием для обработки персональных данных лиц, использующих услуги новостной рассылки, является ст. 6, п.1, пп. б Общего регламента ЕС о защите персональных данных (GDPR). Принимая Правила пользования услугами новостной рассылки, Пользователь подтверждает свою готовность пользоваться услугами новостной рассылки, предоставляемой Администратором, целью которой является передача маркетинговых и информационных сообщений, в частности, касающихся продуктов или услуг, предлагаемых АО «Śnieżka ToC. Если Пользователь использует рекламные акции, предлагаемые ему АО «Śnieżka ToC посредством новостной рассылки, его персональные данные будут обрабатываться Компанией в маркетинговых целях в соответствии со ст. 6, п. 1, пп. е Общего регламента ЕС о защите персональных данных (GDPR), так как законным интересом АО «Śnieżka ToC является маркетинг собственных продуктов и услуг. Ваши данные также будут обрабатываться в соответствии со ст. 6, п. 1, пп. е Общего регламента ЕС о защите персональных данных (GDPR) для аналитических и статистических целей, где законным интересом Администратора является анализ эффективности маркетинговой деятельности. Правовым основанием для обработки данных лиц, использующих предложения интернет-магазинов, управляемых Администратором, является ст. 6, п. 1, пп. б Общего регламента ЕС о защите персональных данных (GDPR) – по отношению к сторонам договора, и ст. 6, п. 1, пп. е Общего регламента ЕС о защите персональных данных (GDPR) – по отношению к лицам, осуществляющим исполнение Договора, где законным интересом АО «Śnieżka ToC является реализация процесса продажи и маркетинга собственных продуктов или услуг.

Данные лиц, подавших жалобу или рекламацию, обрабатываются на основании ст. 6, п. 1, пп. в Общего регламента ЕС о защите персональных данных (GDPR)

Обработка персональных данных в связи с архивированием документов, в том числе документов, связанных с заключением сделок, осуществляется на основании ст. 6, п. 1, пп. е Общего регламента ЕС о защите персональных данных (GDPR) – по отношению к документам, период хранения которых устанавливается законодательством, и в соответствии со ст. 6, п. 1, пп. е Общего регламента ЕС о защите персональных данных (GDPR) – по отношению к данным, хранящимся в течение периода, необходимого для предъявления претензий или защиты от претензий.

После того, как законное основание для обработки данных в статистических целях истекло, данные будут анонимизированы или удалены.

Если Вы согласны получать маркетинговую информацию о собственных товарах и услугах Администратора с использованием электронных средств связи, Ваши персональные данные будут обрабатываются в соответствии со ст. 6, п. 1, пп. е Общего регламента ЕС о защите персональных данных (GDPR), где юридически обоснованной целью является проведение маркетинговой деятельности, способствующей деятельности, осуществляемой Администратором.

Предоставление данных не является обязательным, однако оно необходимо для использования услуг, предлагаемых Администратором.

Как долго мы будем обрабатывать Ваши данные?

Ваши персональные данные будут обрабатываться в течение периода обмена информацией между Вами и АО «Śnieżka Trade of Colours Sp z o.o.. В то же время, они не будут обрабатываться с момента внесения Вами возражений относительно объема обрабатываемых данных.

Персональные данные Пользователей услуги новостной рассылки обрабатываются до момента отказа от использования данной услуги. В случае, когда Пользователь использует услуги новостной рассылки в связи с рекламной акцией, его персональные данные будут обрабатываться в целях налогообложения, например, после выставления счета-фактуры период обработки будет определяться положениями законодательства, в том числе Закона «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности».

Если вы являетесь одной из сторон договора, заключенного с АО «Śnieżka Trade of Colours Sp z o.o., ваши персональные данные будут обрабатываться в течение периода сотрудничества (срока действия договора) и после его расторжения – в течение периода, необходимого для удовлетворения претензий, и в течение периода, предусмотренного законодательством, включая нормативные акты Гражданского кодекса и Закона «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности».

Если вы подаете жалобу или рекламацию, мы обрабатываем ваши данные в течение периода рассмотрения жалобы или рекламации, урегулирования претензии или истечения гарантийного срока, а также для целей архивирования – однако не более 5 лет с момента окончания календарного года, в котором претензия была рассмотрена.

Обработка данных для целей архивирования осуществляется в течение периодов, необходимых для рассмотрения претензий и защиты от претензий, а в случае необходимости хранения документов, определенных законодательством – в течение периодов, указанных законодательством.

Обработка персональных данных для целей маркетинга собственных продуктов и услуг с использованием электронных средств связи осуществляется до тех пор, пока не будет отозвано согласие или не будет предъявлено возражение – в зависимости от того, какое из этих событий наступит первым.

Получатели данных

Получателями данных в связи с обработкой данных Администратором будут:

 • юридические лица, предоставляющие почтовые или курьерские услуги АО «Śnieżka ToC;
 • юридические лица, предоставляющие услуги по проведению дистанционных платежных операций, и банки, если проведение оплаты через них является необходимым;
 • государственные органы или другие структуры, когда обязанность передачи данные обусловлено действующим законодательством;
 • юридические лица, предоставляющие услуги от имени и для Администратора, в том числе услуги по обслуживанию IТ-систем, используемых Администратором, а также юридические лица, предоставляющие юридические консультации.

Ваши данные не будут переданы третьим странам и международным организациям.

 

Какие у Вас права?

Вы имеете право:

 • исправить свои неверные данные;
 • требовать удаления данных (право быть забытым) в случае наступления событий, предусмотренных в cт. 17 Общего регламента ЕС о защите персональных данных (GDPR);
 • требовать ограничить обработку данных в случае наступления событий, предусмотренных в ст. 18 Общего регламента ЕС о защите персональных данных (GDPR);
 • возражать против обработки данных в случае наступления событий, предусмотренных в ст. 21 Общего регламента ЕС о защите персональных данных (GDPR);
 • отозвать свое согласие в любое время, не затрагивая законности обработки, которая была проведена на основе согласия до его отзыва (применяется к ситуациям, когда обработка происходит на основе предоставления согласия);
 • на передачу предоставленных данных, обрабатываемых в автоматическом режиме.

Если Вы считаете, что Ваши персональные данные обрабатываются с нарушением закона, Вы можете подать жалобу в орган надзора (на имя председателя Управления по защите персональных данных, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Контакт

Если Вам нужна дополнительная информация, касающаяся защиты персональных данных или Вы хотите воспользоваться своими правами, пожалуйста, свяжитесь с нами:
Сотрудник по вопросам защиты данных:

Тел.: +48 14 699 72 60, адрес эл. Почты: dane.osobowe@sniezka.com
АО «Śnieżka Trade of Colours Sp z o.o., со штаб-квартирой Компании по адресу: 00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51; адрес для корреспонденции: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44.

 

Официальный магазин бренда-производителя:

Методы доставки

При заказе более 99 злотых:

 •  

  Kurier 48h стоимость доставки 0 zł


При заказе менее 99 злотых:

 •  

  Курьер Standard стоимость доставки 15,49 злотых

 •  

  Ekspressстоимость доставки 11,99 zł

 •  

  Польская Почта (заказное письмо) только образцы, стоимость доставки 6,49 злотых